DUYURULAR

VİZYONUMUZ

 
İnsanlığın ortak mirası Kudüs’ün tarihi, kültürel ve manevi mirasına sahip çıkarak özgün niteliği ile
gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak...
Misyonumuz doğrultusunda Kudüs kültürü ile İslam kültür ve değerlerinin tanıtılmasına yönelik
faaliyetlerde bulunmayı hedeflemiş özel ve tüzel kişilerle çalışmak...
Kudüs’ün; siyaset, ekonomi, sanat, kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarında gelişimi için araştırma, inceleme
ve yayınlar yapmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek, yürütmek ve yaymak...
Uluslararası hukuk çerçevesinde Kudüs ve civarında, adalet, barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine
katkıda bulunarak bireylerin ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini korumak.